MVO

MVO
mvo_groen concept

Streven naar balans tussen People, Planet & Profit

Art of Events staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en neemt als bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. We maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. We gaan daarbij zelfs nog een stapje verder en richten ons daarbij ook op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als standaard

MVO is voor ons de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt op maat een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen in ons hele doen en laten om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.